Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek!

Webshopban.folytatott.tevékenység

A webshopban numizmatikai termékek,régi pénzek,érmék,papírpénzek,plakettek,értékpaírok,és a témakörhöz kapcsolódó egyéb cikkek,kiegészítők vásárolhatók. Numizmatikai termékeink a hatályos 2014. évi 2028., kulturális örökségre vonatkozó törvénnyel összhangban kerülnek eladásra. Az eladásra kínált érmék,utolsó ismert eredetének dokumentációját - a Szolgáltató által dokumentált és nyomtatható formátumban 25 évig megőrzi.-A Szolgáltató nyilatkozik, hogy az oldalon kizárólag magángyűjteményből származó kulturális örökség témakörébe tartozó nuzmatikai érmék kerülnek továbbértékesítésre, elsősorban külföldi importból. Célunk a Magyarországon viszonylag ritka vagy numizmatikai értelemben nehezen beszerezhető érmék külföldről történő behozatala vagy rendelés utáni beszerzése.
Vásárlás menete!

1. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. A termékeket a kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is vásárolhat a vásárlói adatok megadásával, de ajánlott az egyszerűbb vásárlás érdekében megrendelés előtt regisztrálnia, ha regisztrált, akkor Önnek be kell lépnie a rendszerbe. A regisztrációt a regisztráció menüpont alatt találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.
2. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti illetve szerkesztheti. A kosárban megtekintheti és módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Ön által választott fizetési és szállítási módot, vagy törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett döntött, akkor a Fizetésgombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.
3. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! Minden megrendelés kap egyedi megrendelési számot. Banki átutalásnál az összeg beérkezése után postázzuk a terméket.

Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne webáruházunkban úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, úgymint a nevét,számlázási -és szállítási adatait, e-mail címét és a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során jelezheti hírlevél igényét is. ami bármikor törölhető. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni, mert ha a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személybirtokába kerültek, az ebből eredő károkért, az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz,hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló,17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelentájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási joggyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás ellenben követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kármegtérítését A vállalkozó a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztórészére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdésszerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, haeddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanapelteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanapelteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. §szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2)bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben –a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanapelteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termékkézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. §szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozószerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomagkibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött terméksérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által kért módon visszatéríti a termék vételárát.

Szerzői jogok

A honlap teljes tartalma: termékek,szövegek,képek,grafikai elemek, szerzői jogvédelem alá esik, így másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Adatvédelmi nyilatkozat!

A regisztráció során megadott adatokat csak az egyszerűbb kapcsolattartás miatt kérjük. A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át, kivéve a törvényben meghatározott eseteket. Cookie-t honlapunk elhelyezhet a számítógépén. Különleges adatot nem kezelünk. Külső adatfeldolgozót nem alkalmazunk. A honlapok látogatása során a Numiz Numizmatika rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az érintett kérésére ingyenesen tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, valótlan adatokat tartalmaz, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.